my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali
BDSM.CZ

Zajímavá fakta o S/M

Tento text je součástí archivu BDSM.CZ.

Původní datum vydání: 7. září 1999, Autor: APEX group

Pozn. překladatele: Tento text jsem našel na Internetu v mnoha verzích. Jeho původními autory jsou lidé ze sdružení APEX (Arizona Power Exchange). Považuji ho za velmi zajímavý podklad například pro případ, kdy chcete někomu "zvenčí" vysvětlit, co je to SM, takže jsem využil svých skrovných znalostí jazyka anglického k překladu. Publikováno se svolením APEX Group.

S/M není nic šíleného. S/M je sexuální orientace, ke které se hlásí významná část populace. V průzkumech se k S/M praktikám hlásí 7-14% obyvatelstva a zajímá až 50% respondentů. Pokud chcete vědět, jak je S/M rozšířené, prostě se podívejte, jaký zájem veřejnosti budí filmy, knihy a jiná umělecká díla, v nichž je sadomasochismus dominantním tématem. Navíc, Hollywood by neinvestoval peníze do něčeho, o co nemá veřejnost zájem. V minulosti bylo S/M zaměření označováno za nemoc, stejně jako masturbace nebo homosexualita. Dnes tyto jevy nejsou považovány za problematické, pokud je za takové nepovažuje sama osoba, které se týkají.

S/M není nic nového. S/M praktiky jsou provozovány v mnoha náboženstvích a kulturách. První křesťané je používali. Indiáni je doposud používají, aby dostali zjevení budoucnosti. Indičtí fakíři je používají. Stejná energie může být použita ke spirituálním účelům, sexuálnímu vzrušení a nebo osobnímu potěšení.

S/M není fetišismus. Fetišismus nahrazuje ve vztahu partnera neživým objektem. S/M vztahy naopak podporuje. Ve skutečnosti, pokud chcete s někým provozovat S/M praktiky, musíte s ním navázat velmi těsný vztah, musíte mu důvěřovat a musíte spolu umět velmi dobře komunikovat.

S/M je erotické psychodrama. Výměna moci mezi partnery je založena na systému důvěry a riskování. Díky sdílení virtuální reality vytvořené S/M vztahem mohou partneři lépe prozkoumat své erotické fantazie. S/M je často nazýváno high-tech sex. Zkušenost s ním je neporovnatelná s čímkoliv jiným.

S/M není takové, jak vypadá. Podle zpráv bulvárního tisku si dominant (sadista) dělá co chce, bez ohledu na přání a potřeby submisiva (masochisty). Ve skutečnosti je to submisiv (masochista), kdo má ve všem poslední slovo. APEX (pozn. překladatele: Arizona Power Exchange – organizace S/M orientovaných lidí v USA) učí, že základem všeho je dobrá komunikace. Použití safewordu (tj. klíčového slova, které submisiv použije v případě, že chce zastavit scénku) a podrobné rozebrání celé scény po jejím skončení jsou cestou k tomu, aby se příště obě strany cítily ještě lépe.

S/M není nebezpečné. Některé S/M aktivity vyžadují více fyzických schopností, jiné méně. Pro některé namáhavé aktivity musí být lidé, kteří je provozují, ve stejně dobré fyzické kondici jako pro náročné sporty. U většiny S/M aktivit jejich účastníci musí velmi dobře vědět, co dělají. Vzájemná výměna zkušeností a vědomostí je i v tomto oboru neocenitelná.

S/M není sexismus. Sexismus se pokouší definovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti na základě pohlaví. V S/M si svoje role vybíráme na základě našich pocitů a potřeb. S/M je čestná, vzájemná erotika pro muže i ženy, kteří si oblíbili jednu nebo i obě role.

S/M někdy provozujeme jako krátkou scénku s úplným cizincem. Jindy se jedná o vztah na celý život. Zpravidla se ale S/M odehrává jako krátké dohodnuté scénky mezi lidmi, kteří se znají a mají rádi.

S/M není potlačovaný vztek nebo skrytá nenávist. Ve skutečnosti je nemožné prožít dobrou scénku s někým, koho nemáte rádi.

S/M zabere hodně energie, příprav, času a pozornosti. Hodně lidí provozuje mnohem více "vanilla" (tj. ne-S/M) sexu než S/M.

S/M je stav mysli. Pokud společně cestují, může chtít dominant řídit auto, aby ovládal situaci a sílu. A nebo může chtít řídit submisiv, aby tak co nejlépe posloužil svému Pánovi.

S/M zaměření lidé mají různou minulost. Někteří byli v minulosti zneužíváni a S/M je část jejich uzdravování. Někteří přišli z běžných rodin a v S/M hledají sebeuspokojení. Někteří si říkají "lifers", protože mají S/M fantazie od dětství. Pro některé je to novinka, která je oslovila a přitahuje. S/M lidé jsou různých pohlaví a zaměření. Díky tomu je S/M platforma, na které se přirozeně střetávají lidé heterosexuálního zaměření s gayi a lesbičkami.

S/M zaměření lidé jsou všude. Existují celonárodní (pozn. překladatele: v USA) organizace, jako například NLA (National Leather Association). V mnoha státech jsou místní organizace NLA, dále existuje mnoho místních skupin, které podporují lidi v jejich životním stylu S/M. Tyto místní organizace vznikly z různých důvodů a jsou pro různé lidi. APEX je jedna taková místní organizace, která sdružuje jedince obou pohlaví, sexuální orientace a všech možných zálib. Každý rok tyto organizace pořádají spoustu akcí, setkání a kongresů. Některé z nich mají stovky, jiné tisíce účastníků. Jako v každé jiné oblasti, na těchto kongresech jsou přednášky a diskuse na různá témata, stejně jako oblast, kde výrobci nabízejí své výrobky, S/M vybavení a literaturu. Zúčastnit se jedné z takových akcí znamená vědět, že nejste sami.