my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali
BDSM.CZ

Právní doložky pro použití webu

I. Základní ustanovení

 1. Projekt BDSM.CZ je neziskový server provozovaný soukromou osobou.
 2. V souvislosti s provozem BDSM.CZ nejsou dávány žádné záruky týkající se dostupnosti, obsahu či trvání.
 3. Všichni uživatelé serveru BDSM.CZ jsou povinni dodržovat veškeré zákony a nařízení, která se na ně vztahují s ohledem na místo jejich pobytu či občanství.
 4. Jakékoliv používání tohoto webu znamená bezvýhradný souhlas s ustanoveními těchto podmínek.
 5. Provozovatel BDSM.CZ si vyhrazuje právo jakýkoliv zaslaný či poskytnutý obsah upravit, nezveřejnit, případně zveřejněný obsah odstranit, a to i bez udání důvodu.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Tento web cíleně neshromažďuje osobní údaje uživatelů a nijak nesleduje jejich chování.
 2. Tento web je hostován na platformě Microsoft Azure, která je provozována společností Microsoft. Pro účely provozu a zabezpečení mohou být zasílány cookie a požadavky být statisticky vyhodnocovány. Takové vyhodnocení nicméně nepracuje s údaji, na jejichž základě by bylo možné uživatele identifikovat.

III. Autorská práva

 1. BDSM.CZ zveřejňuje materiály mu za tímto účelem poskytnuté, zejména pak komentáře, články a obrázky k článkům. Takto poskytnuté materiály mohou být autorskými díly dle zvláštního zákona.
 2. Poskytnutím materiálů prohlašuje ten, kdo je poskytl, že je oprávněn tak učinit, zejména z hlediska autorského práva.
 3. Zároveň uděluje provozovateli BDSM.CZ neodvolatelný a časově neomezený souhlas k tomu, aby poskytnuté dílo zveřejnil na webu projektu a aby na něm provedl nezbytné redakční úpravy.
 4. Ilustrační obrázky k článkům, nebyly-li poskytnuty autorem a není-li výslovně uvedeno jinak, pocházejí ze zdrojů, jejichž licencování takové použití umožňuje. Zejména tedy fotografie pro tento účel výslovně poskytnuté a obrázky z fotobanky stock.xchng.