my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali
BDSM.CZ

Mouthwashing, aneb nevymáchaná huba

Tento text je součástí archivu BDSM.CZ.

Původní datum vydání: 4. července 2001, Autor: Mayaray

Odmlouvání, nespisovné nebo neslušné výrazy, grimasování nebo mluvení tehdy, kdy se má mlčet...Ano. Existuje zcela specifický trest pro tento druh prohřešků, který je navíc i poměrně velmi účinný a po jeho absolvování si potrestaná osoba rozmyslí, co si nechá přinést na jazyk. V angličtině pro něj existují dva výrazy, které jej dokonale vystihují – mouthwashing resp. mouthsoaping. V čem spočívají a jak postupovat?

Nejprve si připravíte vše potřebné. Mýdlo, hadřičku, vodu a pokud možno zrcadlo. Mýdlo by mělo být z hygienických důvodů vyhrazeno jen pro tento typ použití a nemělo by obsahovat žádné speciální přídatné látky. Čím obyčejnější, tím vhodnější. Místem, kde trest může být proveden je koupelna, případně jakékoliv místo, kde je dřez, nebo alespoň kam lze bez problémů umístit nádobu s vodou.

Přiveďte provinilou osobu a postavte ji čelem k zrcadlu, tak aby v něm dokonale viděla svůj obličej. Měla by také dobře vidět vše, co budete k tomuto trestu potřebovat. To by mělo být dokonale připravené pod zrcadlem. Situaci lze zesílit tím, že trestaná osoba bude muset být nějakým způsobem pro tuto příležitost oblečena, k zesílení jejího studu. Pro vás bude nejvhodnější formální oblečení a na to - jste-li žena - případně ochrannou zástěru.

Trestané sdělte, že její ústa se provinila a že nyní musí přijmout zasloužený trest. Pokud si nejste jisti, že bude ochotně spolupracovat, tak jí nařiďte, aby se postavila na špičky. Levou rukou ji uchopte za vlasy, pravou vezměte již dostatečně namočené mýdlo resp. jeho část (případně namydlenou hadřičku - zde záleží jen na vás, co vám nejvíce vyhovuje). Přiložte jej k jejímu obličeji tak, aby dokonale cítila vůni mýdla a nařiďte ji, aby otevřela ústa. Pokud odmítne nebo váhá, tak odložte mýdlo, prudce jí stiskněte obě nosní dírky a hlavu jí zakloňte dozadu a vzhůru. Potřeba nadechnout se ji donutí otevřít ústa.

Nyní začněte důkladně mýdlem čistit místečko po místečku. Postupujte pomalu a dejte pozor, ať nevyvoláte dávivý reflex. Zároveň trestané osobě dejte možnost krátké přestávky na vydýchání. Během trestu je totiž nucena dýchat nosem. Vždy než znovu začnete, tak ji přiložte mýdlo opětovně k jejímu nosu. Zesílíte tím celý její "prožitek" z tohoto trestu. Nevynechejte v ústech žádné místo. Během toho k ní veďte přísné kázání a v dramatických pauzách ji vždy přibližte obličej těsně k zrcadlu. Tak jako každý jiný trest i tento by měl být dokonalou symfonií pod vaším vedením.

Doba by měla odpovídat vážnosti provinění a mělo by být dosaženo stavu, kdy má ústa plná mýdla v takovém rozsahu, aby nedošlo k náhodnému polknutí většího množství mýdla.

Z praxe mohu potvrdit, že nebezpečí, že vznikne jemná pěna, která by znamenala nebezpečí aspirace, je při použití běžného mýdla prakticky nulová. Nicméně tohoto rizika si buďte vždy vědomi a nikdy nepoužívejte silně pěnivé prostředky! Účelem není zaplnění úst pěnou, ale ona charakteristická nepříjemná pachuť mýdla. Zároveň jak již bylo zmíněno v úvodu, dodržujte přísnou hygienu a pamatujte na případnou možnost alergické reakce v dutině ústní.

Sdělte jí, že nyní jsou její ústa již dostatečně čistá a zda si vzala z tohoto trestu ponaučení. Její zoufalé odkývaní na znamení souhlasu může být tečkou. Nyní ji dovolte vyplivnout mýdlovou pěnu do dřezu nebo k tomu účelu připravené nádoby. Z její strany by měla následovat upřímná omluva. Poté ji dovolte si ústa vypláchnout vodou z připravené sklenice a skleněného džbánu s vodou. Množství sklenic by mělo odpovídat buď jejímu provinění nebo tomu jak se během celého trestu chovala (případně obojímu).

Trest však nemusí skončit tím, že přestanete s čištěním úst. V případě, že tento typ prohřešků je u dané osoby častější, doporučuje se pokračovat tak, že ji nyní můžete, bez toho aby měla možnost si ústa vypláchnout, odvést resp. poslat na hanbu. Vhodný poziční trest je opět na vašem uvážení. To lze ještě zesílit tím, že ji v ústech ponecháte kousek mýdla případně onu hadřičku, kterou jste používali. V tomto případě je přímo nutností, aby na hanbě stála resp. klečela před zrcadlem a musela se dívat jak ji část visí od úst.

Stejně tak je vhodné, aby poblíž (nebo v odrazu zrcadla) viděla džbán s vodou a sklenici, kterou si na konci bude moci vypláchnout ústa. Maximalizovaná varianta vypadá tak, že na vzorně předpažených rukou má trestaná osoba položen podnos, na který umístíme zvolený počet sklenic s vodou. Zde dosáhneme zajímavého efektu. Na jedné straně sice zvětšíme množství vody, kterým si poté bude moci vypláchnout ústa, ale na straně druhé však zvětšíme i závaží, které má držet! Mimořádně efektní je nyní, vždy po určité době, ji nabídnout, zda nechce odstranit jednu ze sklenic. S tím ovšem, že ji už poté nebude moci použít k vypláchnutí úst. Toto dilema má přímo smrtící účinek a mělo by s ním i tak zacházeno. Pokud zoufale přikývne, sklenici uchopíme, a tak aby ji viděla (třeba i v odrazu zrcadla) nadzvedneme, pokud možno co nejvýše (zvukový efekt), a vylijeme.

Jinou variantou je to, že ji můžeme (opět před jejím zrakem) vypít. Tato situace se může několikráte opakovat tak, že trestaná osoba může trest dokončit i s tím, že se připraví o možnost si ústa vypláchnout. Vlastní zakončení celého trestu tak proběhne stejným způsobem jak bylo uvedeno výše, ale na znak toho, že nyní po jeho absolvování, je jí z naší strany odpuštěno, jí povolíme jednu sklenici k vypláchnutí. Tento zážitek se vryje hluboce do její paměti a pomůže jí, aby v budoucnu byla vůči těmto typům prohřešků více imunní.