my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali
BDSM.CZ

Rákoska (4)

Tento text je součástí archivu BDSM.CZ.
Původní datum vydání: 2. května 2000, Autor: Diavia

Rákoska. Nástroj, který v průběhu let díky svým jedinečným vlastnostem a propracovanému používání leckdy hraničícím s protokolárním obřadem, získal auru výjimečnosti. Nástroj opředený mnoha pověstmi. Nástroj, který je při správném použití zdrojem nezapomenutelného a pikantního zážitku. Rákoska oprávněně požívá reputace, těší se úctě a zmínka o tom, že exekuce bude či byla vykonána tímto instrumentem, plní mnohou mysl vážností, chmurami či bázní nemající daleko k tísnivému a vzrušujícímu strachu. Tento výchovný prostředek v sobě excelentním způsobem spojuje rovinu psychologického působení s rovinou smyslového vnímání, přičemž ono propojení se může odehrávat v rámci mnohovrstevného rituálu s promyšleně stupňovaným napětím.

Rákoska je zcela po právu jedním z center pozornosti většiny lidí, kteří nalezli zalíbení ve výprascích a to právě kvůli své možnosti přivést výchovnou lekci nebo trestnou seanci k pomyslnému intenzitnímu vrcholu a kvůli situačně zritualizovanému používání. Rákoska bývá vnímána jako zhmotnění autority a přísnosti vyvěrající z osoby učitele či vychovatelky, kteří jí tradičně vládnou. Rákoska je nekorunovanou královnou nástrojů užívaných k výpraskům. A s královnou, jak jinak, musí být nakládáno a zacházeno s patřičným respektem. Rákoska není hračka. Je to nástroj brilantně naplňující účel, pro který byl stvořen a jeho lehkomyslné užívání a chybné zacházení velmi snadno způsobí poškození ve formě fyzické újmy i ztráty důvěry. Pokora je dobrým průvodcem na obou koncích této hůlky.

Pokusme se v následujícím pojednání podívat na tak specifický nástroj, jakým rákoska bezesporu je, z několika hledisek. Učiňme malý náhled do historie a původu, povězme si něco o materiálech používaných při výrobě, zaměřme se na správné a bezpečné zacházení s rákoskou, letmo se dotkněme samotného rituálu (což je téma na samostatné a obsáhlé pojednání) a nastiňme si, jaké druhy rákosek jsou k mání, jak sviští vzduchem a jak laskají pozadí.

Rákosky a jejich druhy

Naše pojednání by nebylo úplné, kdybychom se alespoň ve stručnosti nezmínili o jednotlivých druzích rákosek a neuvedli ke každému druhu jeho charakteristiku, specifické vlastnosti a obvyklé použití. Vyráběné rákosky, se kterými se lze setkat v praxi, se vyskytují v širokém rozsahu základních vlastností primárně daných užitým materiálem a posléze doladěných opracováním. Flexibilita, hustota, pružnost - každá rákoska má svoji individuální charakteristiku a s nadsázkou lze říci, že na světě nejsou dvě stejné rákosky. Přesto se rákosky dělí do několika tříd, kde každá třída je určena převládajícím chováním a rozměry instrumentů a kde je minimální rozptyl vlastností.

Každý výrobce používá pro své rákosky odlišné značení, přesto se většina názvů blíží názvům, které byly použity v publikaci Female Disciplinary Manual. Vzhledem k potížím s překladem jednotlivých názvů z anglických pramenů budeme tyto uvádět v originále. Anglické názvy jsou beztak ve spankingovém světě zažité jako terminus-technicus, jsou úzce spjaté s určitými reáliemi a tudíž by české ekvivalenty působily nevýstižně. Pro náš přehled použijeme nabídky výrobce výchovných nástrojů známého pod značkou DDE (Dominion Disciplinary Equipment), který dělí své rákosky do těchto tříd: Nursery, Academic, Governess, Tutorial, Disciplinary, Salon.

Třída Nursery: rákoska z této skupiny je rovná a relativně krátká. Její délka nepřesahuje 24 palců. Byla navržena pro neformální a okamžité použití. Vyrábí se z rákosu či rattanu v obroušeném provedení. Bývá poměrně slušně tuhá, ačkoli některé slabší rattanové modely mají spíše švihové charakteristiky proutku. Rákosky typu Nursery jsou snadno přenosné. Jedná se o mnohostranný nástroj používaný v širokém rozsahu disciplinárních hrátek a zvláště se hodí nováčkům jako optimální instrument, který je uvede do světa radostí, vzrušení a rozkoší zažívaných ve společnosti rákosek. Díky své délce je to jediný nástroj svého druhu, který může být použit v poloze "přes kolena", tedy při těsném fyzickém kontaktu exekutora a vypláceného. Nástroj se poměrně snadno ovládá a typicky bývá používán ve spontánních situacích s výrazným intimním a důvěrným podtónem. Nepoužívá se pro odměřené a přísné rituály, které bývají spojovány s rákoskami delšími. Nástroj je vhodný jako příprava na rigorózní a obřadné použití rákosek vyšších tříd.

Třída Academic: rákosky této třídy patří mezi velmi rozšířené a dále se dělí na modely typu "Junior" a "Senior", v závislosti na jejich potenciální tvrdosti. Jde o klasické školní rákosky. Zástupci této skupiny patří mezi velmi spolehlivé nástroje vhodné ke všeobecnému použití. Mohou být užívány nováčky, ale v rukou zkušeného uživatele se stejně dobře mohou nezapomenutelně otisknout do paměti i zadních líček. Modely třídy Academic bývají v délkách od 28 do 36 palců, začínají na průměru 5/16 palce a jsou dodávány buď se zahnutou rukojetí či rovné.

Třída Governess: rákosky třídy Governess (vychovatel, vychovatelka) jsou štíhlé, velmi flexibilní, pružné a přizpůsobivé. Jsou doporučovány pouze osobám zkušeným a případně uživatelům, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí a námahu na to, aby se zkušenými stali. Právě kvůli značné flexibilitě nemohou být tyto nástroje používány umírněně až shovívavě a tudíž jejich bezpečné užívání klade nároky na zvládnutou techniku sázení. Jinak tyto rákosky poskytují unikátní vjem, jsou neméně prudké a intenzívní jako rákosky třídy Tutorial, snad jsou poněkud smyslnější a intimnější. Vyrábějí se rovné, ale daleko tradičnější pojetí je se zahnutým držadlem. Jsou rattanové a dále částečně či úplně obroušené a vypadají velmi elegantně.

Třída Tutorial: zástupci této třídy jsou zhotovovány z materiálu o vysoké hustotě a tuhosti. Rákosky se vyznačují úderem s velkou penetrací a díky své tuhosti se ovládají snadněji, než rákosky třídy Governess. Pro zkušeného uživatele, který si zakládá na dlouhotrvajícím dojmu a výrazném efektu zmalování, je to určitě nástroj volby. Tyto rákosky musí být užívány s rozumem. Úder se vyznačuje skutečně velkou intenzitou bolesti a značná energie může být bezproblémově absorbována pouze mohutnějšími svalovými skupinami v oblasti stehen a zadku. Pozor také na údery, které nejsou symetrické vůči oběma půlkám. Efekt spojený se zalomením nástroje může mít vážné zdravotní následky. Rákosky se dodávají jak rovné, tak se zahnutou rukojetí a někdy se zdobí značkou uživatele či instituce. K vidění bývají v kabinetech, knihovnách a studovnách jako osobní nástroj učitele či dohlížitele.

Třída Disciplinary: nástroje z této skupiny jsou považovány za nejtěžší kalibr mezi běžně rozšířenými rákoskami a jsou určeny pro ty, kteří mají v oblibě skutečně důkladné výprasky. Rákosky třídy Disciplinary jsou dlouhé nejméně 36 palců a mají v průměru 3/8 palce. Vyráběny jsou z materiálu o střední až velké hustotě, jsou tedy docela těžké. Většina nástrojů je s rovnou rukojetí. Typický zástupce této skupiny se vyznačuje velkou pevností a tuhostí, z čehož plyne snadnější ovladatelnost. Relativně velký průměr rákosky má přímý vliv na úder, který je rozprostřený do větší plochy. Při užití stejné síly je účinek pociťován jako poněkud méně intenzívní, nežli u rákosek Tutorial a Governess. Při ostřejším výprasku má pak nástroj větší tendenci dělat modřiny.

Třída Salon: snad nejelegantnější rákosky. Téměř výhradně se vyrábí technikou úplného obroušení rattanového polotovaru a rukojeť bývá obvykle potažena lakovanou, případně hadí kůží. Rákosky jsou navrženy pro ceremoniální užití při společenských či rodinných událostech, kdy je kladen důraz na velkou kulturnost zúčastněných. Vybrané a důstojné chování stejně jako slavnostnější oděv nezbytně patří k dekoru. Rákosky se vyznačují vybroušením do tvaru komolého kužele. Průměr v místě největšího obroušení - na konci rákosky - bývá od 3/16 do 5/16 palce. obroušení má velký vliv na vlastnosti: rákoska se stává pružnější. Pružnost je srovnatelná s pružností rákosek třídy Governess. Úder vyvolává rovnoměrné rozložení bolestivých pocitů v oblasti zadku se slabou náklonností směrem ke štiplavé části bolestivého spektra. Z principu je nemožné dosáhnou takové pronikavosti, jako u rákosek Tutorial, avšak díky své ráznosti a pádnosti zcela jistě zanechají velký dojem a překrásná, výstavní jelita. Kvůli náročnému procesu obrušování patří rákosky Salon k nejdražším.

Pro srovnání uvedeme přehled rákosek, který publikoval p. Marco. Rákosky CA1 až CA4 jsou standardní školní rákosky, WH4 je rákoska potažená kůží používaná pro ještě markantnější efekt máčená.

Typové označení a název Délka Průměr
CA 1, Light cane 0,75 m 6 mm
CA 2, Junior cane 0,75 m 8 mm
CA 3, Senior cane 1,00 m 10 mm
CA 4, Reformatory cane 1,00 m 12 mm
CA 5 1,25 m 10 mm
CA 6 (hruškovitá rukjeť) 1,00 m 10 mm
CA 8 (hnědý těžký rattan) 0,90m 11 mm
WH 4 (potažena kůží) 0,60 m 10 mm

Pro zajímavost uvedeme orientační ceny, za které dodává rákosky jednotlivých tříd výrobce DDE. Rákosky Nursery s rovnou koženou rukojetí stojí 22$, ve variantě s hadí kůží pak 25$. Nástroje třídy Academic jsou k mání za 25$ až 40$, vždy podle délky, průměru a provedení rukojeti. Ve stejných cenových relacích jsou i rákosky Governess, zástupci třídy Tutorial se dodávají za 30$ až 45$. Nejtvrdší rákosky, tedy třída Disciplinary, stojí od 38$ do 45$ a konečně elegáni ze skupiny Salon přijdou na 45$ až 50$. Věru, investice do vybavení se zdá být nemalá, ovšem u několika málo světových výrobců máte jistotu, že za své peníze získáváte kvalitu.

S nostalgií se dnes můžeme dívat na dobu, kdy jistá dáma napsala v knížce A Guide to the Correction of Young Gentlemen následující řádky: "Dobrá rákoska se nikdy neopotřebuje a já stále ještě vlastním přinejmenším tři, které jsem obdržela před dvaceti lety, kdy jsem začínala kariéru profesionální vychovatelky. Ačkoli, jedna z nich je na konci načnutá. Nadto, rákosky jsou běžně k mání ve většině obyčejných obchodů, šest pencí za kus."

Udělit pěkný výprask rákoskou není snadná záležitost. Minimálně po stránce technické se jedná o dovednost vyžadující zručnost a jistotu nabytou praxí. Pokud se k technice připojí i nezbytný rituál, pak se celý výprask stává uměním.