my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali
BDSM.CZ

Které hormony nás ovládají během her?

Z nizoezemského originálu se souhlasem autora přeložila Petrana.

Často si myslíme, že naše pocity a myšlení je to, co nás ovládá. Jenže tomu tak právě není. To co cítíme, myslíme si, děláme, jak naše tělo pracuje a reaguje - je řízeno hormony.

Hormony v našem těle pravidelně pracují. Nedokážete si představit, co všechno dělá naše tělo, díky několika hormonům, které samo produkuje. I samotná věda stále netuší, který hormon je zodpovědný za co. Je to velice komplexní záležitost.

Zjednodušeně, můžeme je popsat jako chemické přenašeče, kteří přenáší krví informace do cílených buněk či orgánů. Je to odlišné oproti neurotransmiterům, které na místě, kde „působily“, zanechají viditelný výsledek své činnosti. A pak tu jsou například feromony, které přenáší informace vzduchem z jednotlivce na jednotlivce.

Hormony se na jednu stranu stimulují (čtěte: tvoří se z našich endokrinních žláz) skrz to, co vidíme, cítíme, slyšíme, chutnáme a čicháme, ale pouze jeden úder jednoho určitého hormonu stimuluje další ve své řadě. Tak vzniká celá jedna komplexní interakce. Zjednodušeně, takže to, co děláme a zažíváme skrze naše hormony, je řízeno a opět produkováno hormony.

Proto musíme tuto kapitolu o fungování vymezených hormonů více dovysvětlit, jmenovitě ty související se sexualitou. Od okamžiku, kdy začneme s BDSM, tak pravidelně psychicky a fyzicky vyhledáváme své hranice, zatímco naše hormony námi často cloumají a diktují, jak se cítíme.

A pár důležitých „spoluhráčů“:

Po krátkém představení dle rozdělení si ukážeme, jaký efekt během BDSM hry či vztahu mají.

Dopamin a nonadrenalin

Nazýváme jej „substancí lásky“. Pokud se zamilujeme, náš mozek ho začne produkovat ve větším množství. Pouhá myšlenka na milovanou osobu už stačí k tomu, aby se okamžitě zvýšil. Tato látka způsobuje širokou škálu vedlejších efektů, jako insomnii (nespavost), ztrátu k chuti, intenzivní energii, bušení srdce a silné okouzlení.

Noradrenalin způsobuje to, že zvyšuje schopnost učit se. Čím vyšší je koncentrace obou těchto látek, tím rychlejší je tvorba látek způsobující pohlavní touhu (dále: testosteron).

A jak to funguje v souvislosti s BDSM?

Pokud láska nehraje v BDSM hře roli, můžeme pak často sledovat, že submisivní jedinci se více orientují na svého Dominanta. Dominant se často stává „zbožňován“, protože poskytuje naplnění jejich sexuálního uspokojení. Můžeme se sami sebe ptát, zda toto zbožňování směřuje na konkrétní osobu, či na to, co tato osoba v něm vyvolává.

Zatímco ve vanilkovém vztahu se předem očekává, že oba partneři budou spolupracovat a převezmou iniciativu, v čistě D/s vztahu se pozornost zaměřuje ze strany Dominanta k subovi. Ovšem i v opačném smyslu; sub jakoby visel Dom na rtech, protože on/ona je směruje tam, kam si ona (on) přeje.

Během zamilovanosti – a ta příležitost je opravdu velmi reálná, pokud si najdeme někoho, kdo nás může sexuálně plně uspokojit. Zamilovanost, která u obou partnerů převládá, usnadňuje rychlejší poznání se. Všechny informace, které získáme, vedou rychleji k poznání mysli a těla našeho protějšku, takže se nám tím zvýší šance na lepší session.

Serotonin

Zvýšená produkce látky, která způsobuje zamilovanost, zároveň snižuje hladinu serotoninu v krvi. Nízká hladina serotoninu hraje důležitou roli v kompulzivním chování. Nízká hodnota jakoby zúží naše zorné pole a více se zaměříme na aspekt, předmět naší lásky.

A jakou roli to hraje v BDSM vztazích?

Zamilované BDSM páry to jistě znají. Mnohem více stoupá potřeba “hraní si“, takže může vznikat určité nutkání. Obvykle později zamilovanost přeroste v lásku – může toto nutkání zmírnit. Uvnitř mileneckého vztahu to cítí tak, že pokud nebudou hrátky dnes, nebudou ani zítra.

Melatonin

Melatonin je tvořen ze serotoninu a u lidí je v přímo spojený se světlem, stejně jako slunce – jako umělé světlo. Melatonin našemu tělu hlásí přechod ze světla do tmy a funguje jako biologické hodiny. Přepíná naše tělo z denní činnosti do noční. Jednoduše řečeno, připravuje nás na nadcházející odpočinek.

Jak to funguje v souvislosti s BDSM?

Věci omezující náš zrak (např. páska nebo maska), vytvoří v našem v těle jistý druh zmatení. Před chvílí bylo světlo a najednou je náhle tma. Zaslepení u submisivů může vyvolat často úzkostlivé reakce, avšak to se velmi rychle vytratí a změní v klid, oproštění a v jistý klidový stav. Zkušení Dominanti to velmi rychle rozpoznají z řeči těla svých sub, hned vědí, že jsou jejich subové „právě pro ně vyzrálí“.

Testosteron

V sexuální oblasti způsobuje stejně jako u mužů, tak i u žen pocit pohlavní touhy. Kdykoliv během dne ji můžeme pocítit. Hladina testosteronu je geneticky daná, avšak mění se během dne, týdne, roku a životního cyklu jedince. Muži a ženy, kteří mají průměrně vyšší hladinu testosteronu, jsou sexuálně více aktivní.

Jak už jsme si minule mohli všimnout, „sloučenina lásky“ vzroste produkcí látek způsobující pohlavní touhu. U mužů v erekci a ejakulaci, u žen vlhnutí vagíny, k prokrvování klitorisu a stydkých pysků. (Kdo tvrdil, že muži a ženy jsou si tak odlišní?)

Jak to funguje ve spojitosti s BDSM?

Toto potřebuje menší vysvětlení. BDSM rituály (například nasazení obojku) dále rozložení atributů, které souvisí s hrátkami jako připravování, sepisování následující hry, to vše má velký podíl na naši hladinu testosteronu. A ten BDSM hra neodmyslitelně přináší.

Vazopresin

Tato látka se převážně vytváří přímo po ejakulaci. A také souvisí s romantickou láskou a vytvářením pouty mezi partnery.

Jak to funguje v BDSM vztazích?

Mnozí submisivové rozeznají, když už je Dominant „uspokojený“. Pak se ráz celé hry náhle mění. Je to chvíle kdy sub pěje ódy na svou Dom. Kdy rozhodně neplánují žádný „vzdor“ vůči ní.

Oxytocin

Tato látka ovlivňuje vytváření pout u žen – obvykle se vytváří těsně po porodu a během kojení. Avšak u žen a i u mužů vzniká z jiného důvodu. Hladina oxytocinu ovlivňuje to, jak jsme zamilovaní, při vyšší hladině máme potřebu mazlení, kontaktu s kůží a intimity se svým milovaným. Při orgasmu (jak u mužů, tak u žen) se hladina tohoto hormonu zvýší.

Jak to funguje v BDSM vztazích?

Rozumný Dom zvýší intimitu mezi sub tím, že se více dotýká kůže. Proto se vytváří více důvěry, a je snadnější odhadnout hranice. Při posouvání hranic, se ujistěte, že jste se předtím submisivnímu partnerovi dostatečně věnovali – objímali a pečovali. Eventuální zaváhání nebo úzkost z překročení hranice tím odpadne.

Moudří Dominanti střídají bolest s pohlazením, ve kterém subi nacházejí zalíbení a odmítání. To způsobuje, že subové nemohou rozlišit rozdíl mezi tím, co je bolest a co potěšení. Což je opět způsob jak posouvat své hranice.

Adrenalin

Tento hormon je produkován ve větším množství při strachu a stresu, ale také při hněvu, pocitu zimy, horka, při fyzickém vypětí a při bolesti. Tato látka připravuje naše tělo na boj anebo útěk. To se děje také při pudu sebezáchovy a v situaci ohrožení života - naše tělo se stává silnější, rychlejší, ostražitější…můžeme se tak lépe bránit nebo rychleji uniknout. (více v oddíle o subspace)

Endorfin

Funkce endorfinu spočívá předně ve snížení bolesti a vyčerpanosti, ale také se stará o pocit euforie (co sportovci nazývají „running high“),díky které se cítíme krásněji, radostněji a méně ohroženi. Stav opojení, které můžeme přirovnat  účinku opia nebo heroinu. Endorfiny se pak označují jako morfin konkrétního těla. (dále opět v textu o subspace)

Feromony

Feromon je chemická látka, která přenáší zprávy mezi jedinci téhož druhu (jak u lidí, tak i u zvířat). Existuje velké množství odlišných druhů feromonů, které vysílají svůj vlastní signál a také existují i pohlavní feromony. Tyto specifické druhy přenáší fyzicky zprávu o partnerovi, pokud má chuť na sex. Nezaznamenáváme je vědomě, ale zpráva přichází podvědomě.

Jak to funguje v BDSM vztazích?

Tato chemická látka je darem pro hrátekchtivé Dominanty. Způsobí, že to o co Dom vědomě usiluje, za to je také zodpovědný. Tato látka vědomě začne dělat, to co jste plánovali. Vypadá to jakože subíci poznají vaše plány, dokáží vycítit, co bude následovat.

Pokud se skombinuje s „mindplay“, sub se tak může dostat do vyšší sféry vědomí. Existuje stav, ve kterém sub cítí, že se to stane.

Subové říkají, že často rozeznají z pohledu svých Dom, co se bude dít. Minimálně to tak vypadá. Ve skutečnosti každý z nás posílá chemickou zprávu v ten okamžik, kdy na něco pomyslíme.

To osvětluje proč někteří subové předem reagují. Je to jako malá oslava, když víte jak to funguje!

Osobní poznámka: Myslím si, že hry látek našeho těla jsou jako enormní kopanec, když vidím, co moje konání může způsobit, a vědomí začne pracovat. Je to kontrola nad bolestí v základní úrovni. Ovlivňuji produkci hormonů. Tam, kde ostatní potřebují drogy, já si je můžu vytvořit sám pomocí myšlení a činy.

Subspace: hra s hormony

Subspace je „fenomenem“ v BDSM scéně. Každý minimálně o něm slyšel, množství lidí ho zahlédlo a každý by ho chtěl jednou zažít. Pokládáme ho za vrcholnou zkušenost v  BDSM hře. Také o něm nacházíme spousty pravd a nesmyslů na webech, forech a blozích. To je ostatně můj důvod k tomu, abych se níže pokusil podat objektivní informace o tomto jevu.

Ačkoliv u subspace se předně předpokládá čistě psychický stav, tak tomu v tomto případě není. Je to vlastně opak.

Jen několik pár látek, které si vytváří samo naše tělo, hraje při vyplácení trestu anebo bolestivých hrátkách roli.

V dobách, kdy jsme žili na úrovni zvířat, využívali jsme tyto látky, abychom v případě lovu, boje nebo války dokázali zápasit s naší bolestí, zmrzačením, a mohli přežít.

První z látek je endorfin. Ten si vytváří samo tělo a je narkotického charakteru. Chemicky se chová a působí jako morfin.

Druhá látka je adrenalin. Ta se stará o to, aby se nám dostalo více energie.

V minulosti při boji fungovala následovně:

Zranění utržené od říznutí, kousnutí nebo zlomeniny endorfin otupil a mohli jsme tak bojovat o život. Naše zranění nebo bolest se zhoršila, a tak naše tělo vytvořilo více adrenalinu. A proto navzdory zlomeninám a velikému zranění, můžeme rychle utíkat nebo přemoci svého protivníka.

Jak to nyní funguje v D/s vztahu?

Předpokládejme, že se jako sub zraníte a způsobíte si bolest. Pokud to bylo působeno rytmicky a stupňovitě, vytvořilo naše tělo endorfin a utišilo tak bolest. Zbledli jsme a dostali jsme se do jistého stavu omámení (jako ve spánkovém stavu), do stavu, kdy se nedokážeme ovládat.

Pokud bolestivých stimulů stále přibývá, naše tělo vyprodukuje adrenalin. Po vystřízlivění, zrudneme, naskočí nám husí kůže (chceme, aby naše chlupy vypadaly větší a děsivější). Tato látka způsobí během několika sekund vazokonstrikci (zúžení cév) a zvýšení krevního tlaku. Nyní se může vaše síla zvýšit. Tato látka připravuje naše tělo a mysl na boj anebo na útěk.

V tomto poslední m popsaném stavu může dokonce i malá, slabší žena snadno zranit či dokonce ohrozit na životě silnějšího muže.

Pokud jsou endorfin a adrenalin produkovány ve velkém množství současně, může nastat nekontrolovaná situace.

Sub už nemá žádnou jasnou představu o realitě, ale jedná čistě instinktivně. Jinými slovy, chování submisivního partnera stává se nevypočitatelným a přestávají platit bežné hranice očekávaného chování. Padají limity, které si sub sám předtím vytyčil! A právě v tomto okamžiku Dom zpozorní. Postarejte se o to, aby sub neublížil sobě a ani vám a také abyste nepřekročili limity.

Hovořte spolu. Oslovte ho/jí jeho/jejím subjménem. Váš hlas je stále jediným spojníkem s realitou. Jste jediní, kteří můžete jeho/její energii proměnit v rozkoš. Určitě nepřenechávejte to udělat někoho jiného!

V tomto stavu máte jako Dom plnou kontrolu nad sub. A pak se můžete zpětně ptát, co se odehrálo – duše a tělo suba se uvolní. Hráli jste si jako kdybyste byli jedno tělo a měli stejnou produkci hormonů. Čím častěji tuto situaci zažijete, z toho co jste mohli vidět, co sub zažil, z toho všeho se můžete poučit a zdokonalit. A také zde platí, cvičení dělá mistra. Mluvte o každém zážitku ze subspace.

Poté si dejte větší pauzu. Tělo je vyčerpané a potřebuje neodkladný odpočinek a tekutiny (vodu), aby se rychle dalo do pořádku. Další dobrou věcí je něco slaného (slané proti ztrátě vlhkosti, kterou tělo ztratilo) nebo něco sladkého (pro rychlejší získání energie).

Možná to všechno zní hrozně, ale není tomu tak! Za předpokladu, že Dom ví, co dělá, je ocitnutí se v subspace neskutečně nádherný zážitek!

Někteří subové se budou dlouze usmívat, jako kdyby byli na vrcholu euforie, jiní mohou být v jistém druhu transu, obvykle povznášejícím stavu. Někteří to nazývají „vznášení se“, jiní „létání“. V každém případě je to zkušenost, na kterou se nezapomíná a jedno z největších „bohatství“ každého rozumného Dom/suba.